qsdf

Een leermoment eindigt niet bij de laatste training. De grote meerwaarde ontstaat wanneer je met de geleerde inzichten aan de slag gaat. Vanuit Kenaz ondersteunen we dit proces op verschillende manieren:

Op het einde van de training zal je een uitgewerkt actieplan hebben waarmee je aan de slag kan

Enkele weken na de training kan een individueel opvolgmoment voorzien worden, waarbij we samen door je actieplan gaan en bekijken hoe dit nog verder geoptimaliseerd kan worden

We zorgen voor een aantal leerimpulsen na de training, zodat de inzichten op je radarscherm blijven

Lees hier meer over bij 'onze aanpak'.