Kenaz aanpak

Geen 'one-size-fits-all' oplossing.


Wel flexibel maatwerk met impact!

"Een training zonder leerdoelen is als een stuurman zonder kompas. Er komt altijd wel weer ergens land in zicht..."

Of je dan impact genereert en of er dan voldoende transfer bestaat tussen de geleerde inzichten in de training en de toepassing ervan op de werkvloer? Dat valt sterk te betwijfelen. Daarom zetten we bij Kenaz sterk in op de aanpak van onze trajecten, zodat een training niet alleen maar leuk en interessant is, maar ook relevante meerwaarde biedt voor de deelnemers, teams en organisaties. We focussen daarbij op 3 niveaus: de organisatie, de deelnemer en het design van onze trajecten.

Het eerste niveau lijkt misschien het minst logisch. Toch geloven we dat we als externe partij de opdracht hebben om het leerinitiatief zo sterk mogelijk in te bedden in de organisatie. Hieronder een aantal voorbeelden van acties die we daarvoor ondernemen:

  • Elke leervraag start met een intakegesprek: Wat is de nood? Welke doelen moeten bereikt worden? Hoe weten we of we succesvol geweest zijn?
  • Wat zijn wederzijdse verwachtingen en hoe aligneren we dat met de organisatiecultuur?
  • We bepalen samen welke rol de leidinggevende in het leerproces kan opnemen en bouwen structuren in om de actieplannen op te volgen.

Het tweede niveau focust op de centrale rol van de deelnemer om transfer mogelijk te maken. Zonder bereidwilligheid tot leren, geen impact. De aanpak van Kenaz ondersteunt dit proces, door sterk in te zoomen op volgende elementen:

  • Leermotivatie zal enkel ontstaan wanneer er scherpe individuele leerdoelstellingen worden geformuleerd die tijdens de training continue worden afgetoetst.
  • Deelnemers zijn niet geholpen met 'de heilige oplossing', maar wel met acties die hun blik verruimen. Onze 'Aanstekers' dagen je uit en ondersteunen je in dit proces.
  • De wilskracht tot gedragsverandering zal duurzaam zijn, wanneer deelnemers duidelijke toepassingsmogelijkheden zien voor de geleerde inzichten. We steken er onze hand voor in het vuur, dat elke stap, hoe klein ook, wordt afgetoetst aan en vertaald naar de praktijksituaties van de deelnemers.

Ons stokpaardje zijn onze trainingsdesigns. Ze moeten niet alleen matchen met de onderzochte noden, maar moeten ook duurzame impact hebben. Daarom vind je er altijd volgende elementen in terug:

  • We benaderen leervragen trajectmatig. Dat betekent dat we niet een 'one-shot' interventie doen, maar een proces bouwen met gespreide leerimpulsen.
  • Een mix tussen verschillende manieren van leren. Van een voorbereidende e-mail, tot tussentijdse opdrachten, van classroom sessies tot individuele opvolgmomenten, van virtuele interventies tot live oefenmogelijkheden en ga zo maar door. Hoe meer variatie, hoe groter het leereffect.
  • Tijdens onze trainingen vertrekken we heel vaak vanuit een ervaringsgerichte insteek. Pas wanneer hierop is gereflecteerd, kijken we naar de bijhorende concepten om deze dan in oefencontexten te gaan toepassen.
  • Alle concepten vertrekken vanuit wetenschappelijk onderzochte inzichten. We doen onze suggesties dus niet omdat ze goed 'aanvoelen', maar omdat onderbouwde onderzoeksresultaten dit aantonen.

Slaat de vonk over?

Krijg je ook goesting om te groeien? Extra verduidelijking nodig over één van de topics? Of zit je toch nog met andere prangende vragen?

We maken tijd voor je!