3 problemen met goede voornemens

Goede voornemens
Goede voornemens

Goede intenties zijn niet het probleem


Gisteren zag ik deze boodschap op mijn socials verschijnen:

“De feestdagen liggen nu achter ons, de cadeautjes, die zijn uitgepakt en de goede voornemens… die zijn we alweer lang vergeten.”


Klinkt nogal dramatisch zou je kunnen zeggen. Waarom praten over goede voornemens als je er vooraf al vanuit gaat dat het weer niks zal opleveren. En toch zit er een grond van waarheid in.

Hoe gaat het trouwens met jouw goede voornemens? Ik wil jullie niet al te veel ontmoedigen, maar onderzoek wijst uit dat de gemiddelde levensduur in het beste geval zo ongeveer 21 dagen is. Bij sommigen, 21 minuten…

Aan je intenties zal het niet liggen. Want… deze keer zal het er écht van komen. Je hebt je voorbereid. Je zit nog steeds in de flow en je zelfvertrouwen groeit. En toch… na enige tijd moet je helaas vaststellen dat het bij intenties is gebleven en dat er eigenlijk niet zo heel veel veranderd is.

Maar wat is het probleem dan wel?

3 problemen met goede voornemens

1. Goalsetting

Het meest gekende probleem is dat van de manier waarop we onze doelen vorm geven. Vaak zijn die te groots en ambitieus en formuleren we ze te abstract. Daardoor verliezen ze voeling met de realiteit. Het is onduidelijk wanneer je zal slagen. Met als gevolg een verlies aan motivatie wat uiteindelijk leidt tot uitstelgedrag.

2. Fearsetting

Deze is misschien iets minder voor de hand liggend. Bij het opstellen van onze goede voornemens kijken we vooral naar wat we wél willen gaan doen: minder schermtijd, gezonder eten, een halve marathon lopen, … Daarbij vergeten we echter ook het stuk van onszelf dat niet in actie wil. Onze terughoudendheid en misschien wel bijhorende angsten. Je kent het zeker onder het mom van: "Het is nu nog niet het goede moment, volgende week begin ik er echt aan…".  Uiteraard is dit ook aanwezig. Anders was je toch al lang in actie geschoten? Hier geen bestaansrecht aan geven houdt je tegen.

3. Gedragsverandering

Niks zo moeilijk als je gedrag duurzaam veranderen. Elk van ons is een gewoontedier. Maar liefst 90 tot 95% van ons gedrag is gelinkt met onze automatische piloot. Dat zijn diep uitgesleten paden in ons brein die ervoor zorgen dat het leven makkelijker wordt. (Stel je voor dat je bij elke hete kop koffie bewust moet nadenken over hoe je die ook alweer best drinkt). Gigantisch belangrijk dus dat we hier op kunnen rekenen, maar tegelijk ook moeilijk om hier van af te wijken als we ons gedrag willen veranderen.

Gelukkig bestaat er voor elk probleem een oplossing.

3 oplossingen om je kans op slagen te vergroten

1. Activeer je innerlijke project manager

Wanneer we in onze organisatie tot verandering willen komen, gebruiken we vaste standaarden om deze te verwezenlijken. Minutieus wordt elke stap voorbereid en uitgewerkt omdat we weten dat dit de slaagkans vergroot. Waarom zou dit anders zijn wanneer we iets bij onszelf willen veranderen?

Er zijn ondertussen bibliotheken vol geschreven over het formuleren van doelen. Het belangrijkste komt hier op neer: je goede voornemens zullen succesvol zijn als je ze opdeelt in minieme, zelfs belachelijk kleine, stapjes. Heel concreet, realistisch en onmiddellijk te vertalen naar dagdagelijks leven. Wetenschappelijk onderzoek zegt hierover: 'De slaagkans van je intenties wordt 10 keer zo groot, als je ze vertaalt in gedrag & concrete acties.' Werk een schema uit waarin je bepaalt hoe je iets zal bereiken, wat of wie je daarvoor nodig hebt en wanneer je succesvol zal zijn.

2. Geef bestaansrecht aan je onwil

Dat doe je door gestructureerd met je terughoudendheid om te gaan. Tim Ferriss heeft hiervoor een uitstekende methode ontwikkeld. Hij gebruikt de methode telkens wanneer hij voor een moeilijke beslissing staat. ‘Moeilijk’ betekent per definitie dat er twee kanten aan vastzitten: iets wat je wél zou willen en iets waar je beducht voor bent.

Probeer maar eens het volgende wanneer je iets nieuw wil bereiken (extra tip: doe de denkoefening schriftelijk):

  • 'Wat als ik …' - Formuleer wat je wil bereiken
  • 'Define' - Maak een lijst van wat allemaal mis zou kunnen gaan als je het toch doet
  • 'Prevent' - Wat kan je in een eerste mini stap doen om een catastrofe te vermijden of iets onwaarschijnlijker te maken
  • 'Repair' - Als het zich toch zou voordoen, hoe kan je dan de schade beperken?
  • 'Benefits' - Wat kunnen de voordelen zijn van een poging of een gedeeltelijk succes?
  • 'Status Quo' - Hoe zou je leven er uit kunnen zien (binnen 1 maand, 6 maanden, 1 jaar, …) als je niks zou ondernemen?

Een goede kans, dat door deze gestructureerde reflectie je een zicht krijgt op wat je tegenhoudt, waardoor je makkelijker keuzes kan maken over het wel of niet veranderen.

Wil je de hele TED Talk van Tim Ferriss bekijken? Dat doe je hier!

Tim Ferriss Fear Setting
Tim Ferriss Fear Setting

3. Maak gedragsverandering mogelijk

Gewoontes zijn niet makkelijk te veranderen, maar je kan het jezelf wel een stuk makkelijker maken. Onder andere Daniel Kahneman en Robert Cialdini deden hierrond fantastisch onderzoek. Ik pik er even twee dingen uit die je zó kan toepassen:

  • Zorg voor een context. De juiste context creëren voor je kleine stapjes zal de kans op gedragsverandering aanzienlijk doen stijgen. Het wordt plots een stuk makkelijker om minder chips te eten als je ze gewoon niet meer in huis haalt. Of… die schermtijd verminderen lukt plots aardig als je daarvoor de juiste app op je telefoon installeert.
  • Maak je goede voornemens publiek. Door deze te vertellen aan anderen, verplicht je jezelf moreel om je aan je beloftes te houden. Je wilt niet het schaamrood op de wangen, wanneer je partner je zegt: "Ging jij niet lopen vandaag? Dat stond toch zo in onze agenda?" Oeps… vervelend!


Zo, good luck!

P.S.: Met leerprocessen gaat het trouwens op net dezelfde manier als met goede voornemens. 

Meer weten over onze trainingen?

Kijk zeker even naar ons trainingsaanbod en bepaal in welke soft skills jij het komende jaar wil groeien.