Maak een stakefolder van je stakeholder

Maak een stakefolder van je stakeholder
Maak een stakefolder van je stakeholder

4 manieren om je stakeholder te leren kennen


Vul de volgende zin aan:

"Ga met de andere om zoals…"

Waarschijnlijk is je eerste idee "… je zelf behandeld wil worden."

Helemaal niks fout mee. Het vertrekt vanuit de positieve intentie om zorg te dragen voor de ander, zoals je dat zou doen voor jezelf.

Je kan de uitspraak nog een extra gouden randje geven door er dit van te maken:

"Ga met de ander om, zoals zij wensen dat er met hen wordt omgegaan."

Je ziet onmiddellijk het verschil. Je zal aansluiting moeten vinden met wat belangrijk is voor de ander. Deze zal enkel meestappen in je verhaal, als je zichtbaar kan maken dat je rekening houdt met zijn of haar standpunten en argumenten.

Kleine tip: Rekening houden met… hoeft niet te betekenen dat je daar zelf mee akkoord gaat. Het is wel je boodschap kaderen binnen wat relevant is voor de ander. Het is eerst goodwill creëren, dan pas actie ondernemen.

Hiervoor is het essentieel dat je zicht krijgt op het perspectief van je stakeholder. Daarvoor kan je maar best zoveel mogelijk informatie verzamelen. Hier zijn 4 mogelijke bronnen van informatie.

Directe informatie

Deze bron is misschien wel de meest voor de hand liggende. Je kan een hele rijkdom aan informatie verzamelen door in gesprek te gaan met je stakeholder. Dat is tijdsintensief en dus waarschijnlijk niet realistisch bij alle stakeholders. Wanneer je echter vanuit een onderzoekende houding in gesprek gaat, levert het je zeer waardevolle input op. De technieken zijn bekend. Actief luisteren is hier 'the way to go'.

Indirecte informatie

Wat een stakeholder zegt, kan relevante informatie opleveren. Maar ook wat hij of zij doet brengt je tot inzichten. Indirect af te lezen dus uit het gedrag van de stakeholder. Misschien valt het je op dat ze tijdens elke projectmeeting dezelfde soort vragen stellen. Dat geeft je een indicatie over wat belangrijk voor hen is. Met welke verwachten heeft je stakeholder te maken? Wat in de cultuur van hun departement bepaalt zijn of haar gedrag?

Niet-rationele drijfveren

Dit is de bron van informatie die ons het meest doet denken aan 'verborgen agenda'. Een wat beladen woord, al hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Iedereen van ons komt naar de meeting met agendapunten die niet onmiddellijk op tafel gelegd worden. Niks erg mee en dus al zeker niet uitzonderlijk. Denk bijvoorbeeld aan iemand die zijn sociale status hoog wil houden. Stakeholders die loyaal willen zijn ten opzichte van engagementen die ze ergens anders zijn aangegaan. Of zorgen waar ze 's nachts van wakker liggen.

Tip: Het is niet altijd evident om dit in kaart te brengen. Vaak komt dat doordat we geen rechtstreekse toegang hebben tot hem of haar. In dat geval kijk je best eens binnen je netwerk naar anderen die wel een directere lijn met deze stakeholder hebben. Zij kunnen je ongetwijfeld vertellen welke belangen of zorgen er op de achtergrond spelen.

Persoonlijkheid

Een laatste bron van informatie zijn persoonlijkheidskenmerken. Er zijn hier verschillende modellen voor handen. Denk bijvoorbeeld aan MBTI of de 4 kleuren. Onafhankelijk van welke benadering je kiest, elke insteek geeft je een extra kader om te begrijpen wat je stakeholder belangrijk vindt of hoe hij of zij graag benaderd wil worden.

Wanneer je via deze 4 bronnen informatie verzamelt, krijg je een completer beeld van wat hoog op het agenda staat van je stakeholder. Je stakefolder zal ervoor zorgen dat je voorstellen kan doen die passen binnen hun leefwereld.

Meer tips tijdens onze training Stakeholdering

Tijdens de training 'Stakeholdering' staan we niet alleen stil bij mogelijke interventies richting tegenstanders. We kijken breder. We onderzoeken het hele proces dat nodig is voor duurzame win-win-win engagementen bij je stakeholders.

Je kan kiezen uit deze 3 opties

Open aanbod:

Verrijk je leerervaring met collega's uit andere sectoren en kies zelf het moment waarop je de training wil volgen.

Training in-house:

Eerder op zoek naar een training voor jouw organisatie of wil je een leertraject op maat van jouw team?

Individuele coaching:

Liever een individuele begeleiding geheel op maat van jouw persoonlijke leernoden?

Meer weten over Stakeholdering?

In ons tweedaags programma leer je alles over het creëren van duurzame win-win-win engagementen in je professionele netwerk.