Training Stakeholdering

Duurzame win-win-win engagementen in je professionele netwerk.

"Wat mij trof was hoeveel meer een project een succes kan worden door op een goede wijze bewust aandacht te geven aan de niet rationele kant van de spelers binnen het project. Veel voorbeelden gezien die dit onderbouwen en veel handvatten aangereikt gekregen om hier mee aan de slag te gaan.”
Jacco Pleijsier, Tessenderlo Group

Hoe ga jij om met je stakeholders?

Dit herken je vast:

 • Het is je job om scherpe analyses te maken en aanbevelingen te doen. Je doet dit met veel vakkennis om vervolgens te merken dat er zeer weinig met je adviezen gebeurt.
 • Om een taak tot een goed einde te brengen heb je de medewerking nodig van meerdere departementen. Sommigen geven je actieve support terwijl anderen in het beste geval je aanwezigheid dulden, maar je eigenlijk liever zien gaan dan komen. Hierdoor loopt je opdracht onnodig vertraging op.
 • Na een projectmeeting heb je het idee dat iedereen mee op de boot zit. Eindelijk kan je snelheid nemen. Je plant een aantal acties, maar dan blijkt al gauw dat er toch nog weerstand is.

Drie voorbeelden waarbij je tekort hebt aan buy-in.

Het belang van stakeholder engagement

In professionele organisaties, waar expertise van groot belang is, wordt vaak gedacht dat een goed idee of voorstel automatisch geaccepteerd zal worden vanwege zijn kwaliteit. Maar de praktijk leert ons dat dit helaas niet genoeg is om ervoor te zorgen dat ideeën worden aanvaard en daadwerkelijk in acties worden omgezet. Hoe onrechtvaardig het ook is, een goed idee wordt niet geaccepteerd omdat het zo goed is. Was het maar zo simpel.

Om een project succesvol te realiseren, heb je de medewerking nodig van vele partijen. We kunnen die medewerking niet afdwingen, ook niet wanneer we ‘op onze managerial strepen gaan staan’. In het beste geval kunnen we zorgen voor compliance. Commitment is er pas wanneer de anderen volop bereid zijn om mee hun schouders te zetten onder ons project. Dat is niet vanzelfsprekend omdat elk van onze stakeholders ook zijn eigen doelstellingen en agenda heeft. Die in lijn brengen met elkaar en met onze eigen doelstellingen vraagt diplomatieke vaardigheden, empathie en een instrumentarium tot respectvolle (wederzijdse) beïnvloeding.

Onze training helpt je op weg

Tijdens onze training 'Stakeholdering', krijg je een antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe breng je stakeholders in kaart? Welke zijn belangrijk en hoe kan ik mij naar hen toe profileren?
 • Hoe kan ik mijn (formeel en informeel) netwerk zo optimaal mogelijk inzetten, zodat de win-win-win doelstellingen bereikt worden?
 • Hoe weet ik wat van belang is voor mijn stakeholders en hoe integreer ik dat in mijn adviezen?
 • Hoe bouw je aan duurzaam commitment?


Op zoek naar meer info?

Deze training wil ik!

We verzorgen deze training zowel in open aanbod als via de in-house formule

In 5 stappen naar duurzaam stakeholder engagement

We ontwikkelden het STAKE-model dat je in 5 stappen tot nieuwe strategieën brengt:

 • Scope: Vooraleer je strategieën kan bepalen om je stakeholders te benaderen, moet je eerst weten welke doelen je wil bereiken. 
 • Target: Wie zijn je stakeholders en hoe prioritair is elk van hen om je doelen te bereiken? Immers, je pijlen richten op al je stakeholders zou een inefficiënte besteding zijn van onze tijd en energie.
 • Analyse: Om de juiste interventies in te zetten, moet je eerst elk van je stakeholders analyseren: Hoe verhouden elk van onze stakeholders zich tot onze voorstellen? In welke mate zijn ze voor of tegen en hoe uiten ze dat?
 • Know: In deze stap gaan we dieper in op het perspectief van onze stakeholder. Wat is hun belang? Waarom hebben ze een bepaald standpunt en welke zorgen spelen daarbij mee? Met welke drijfveren houden we best rekening? Hoe kunnen we onze strategieën afstemmen op hun persoonlijkheid?
 • Engage: Hoe bouw je partnerschappen gebaseerd op vertrouwen en hoe trigger je gedrag dat hun betrokkenheid bij je project versterkt? Hoe kom je tot duurzaam engagement?

Zo ziet de aanpak van de training er uit

 • Business case: doorheen de training wordt elke kapstok getoetst en toegepast op een persoonlijke real-life situatie. Geleerde inzichten worden zo direct vertaald naar een meerwaarde voor de professionele context.
 • Voortraject: We prikkelen je leerproces ruim vóór de start van de training via video, reflectievragen en een 360° survey.
 • Training: Deze training duurt 2 dagen. Ze worden bij voorkeur gespreid georganiseerd.
 • Natraject: Je gaat naar huis met een uitgewerkt actieplan. Om de geleerde inzichten op het radarscherm te houden, word je door Kenaz tot 3 maanden na de training in je leerproces gestimuleerd.

Meer trainingen binnen 'Buy-in creëren'

Ok, we moeten het toegeven. Het thema 'buy-in creëren in je organisatie' is bijzonder boeiend. Geen nood! We hebben nog verschillende andere trainingen die je kunnen interesseren.
De meest inspirerende opleiding die ik sinds lang heb gehad. Dank je wel om je kennis te delen.
Heidi Sierens, People Partner L&D, Telenet
Testimonial 6
Testimonial 6
Buy-in creëren

Vergroot je Impact

Hoe kom je van gelijk hebben naar gelijk krijgen, wanneer je zelf stakeholder bent?
Buy-in creëren

Omgaan met weerstand

Niemand is gek, als je hun 'waarom' begrijpt. Hoe ga je er mee om bij situaties van weerstand in een veranderingscontext.
Buy-in creëren

Win-win onderhandelen

Door een onderhandeling in te stappen met een win-verlies-mindset, sluiten we automatisch heel wat mogelijke oplossingen uit.

Get sparked!

Stakeholdering vierkant
Stakeholdering vierkant
publicaties

Stakeholdering

Diplomatieke vaardigheden voor succesvolle projecten

Warm van Stakeholdering?

Wil jij meer duurzame win-win-win engagementen in je werkrelaties? Extra verduidelijking nodig over stakeholdering? Of zit je met andere prangende vragen?

We maken tijd voor je!