Heb jij als expert voldoende impact?

Expert zijn in je vak is dat wel genoeg
Expert zijn in je vak is dat wel genoeg

Je herkent vast en zeker het volgende

In je projectteam is het je job aanbevelingen te doen voor bepaalde probleemstellingen. Vanuit je bewezen vakkennis doe je scherpe analyses en kom je tot een oplossing die je op de volgende projectvergadering wil voorstellen. Je bereidt je goed voor, zet alle feiten nog even op een rijtje. Uit alles blijkt dat je voorstel de weg vooruit is. ‘Hier moeten we voor gaan!’ Vol vertrouwen formuleer je de adviezen aan je projectteam. Maar helaas. Weinig reactie. Minieme impact. ‘Hoe kan het toch dat ze mij niet geloven? Ik weet niet meer hoe ik dit aan hun verstand kan krijgen.’

Dat er diplomatieke dynamieken meespelen en dat je hiertussen zal moeten navigeren kon je al lezen in onze blog over de noodzaak van diplomatie voor stakeholder engagement voor stakeholder engagement. De kernboodschap: naast rationele elementen, spelen ook andere factoren die bepalen of je iemand meekrijgt in je verhaal. De volgende formule kan je hierin nog wat extra inzicht geven:

Impact = Kwaliteit x Acceptatie

Acceptatie als sleutel tot impact

Vrij vertaald, de impact van onze ideeën is niet enkel afhankelijk van de inhoudelijke kwaliteit van ons idee. Je voorstel heeft impact in de mate dat mensen dit ook accepteren.

In professionele organisaties waar expertise van zeer groot belang is, gaat men er echter nog vaak vanuit dat de kwaliteit van een idee of voorstel garant staat voor de acceptatie ervan. Een goed idee verkoopt zichtzelf wel omwille van zijn kwaliteit. Een briljant idee verdient omarmd te worden, juist omdat het zo briljant is. De acceptatie ervan zal dan automatisch wel volgen. Slecht nieuws. Dit is helaas wishful thinking.

Wil dat zeggen dat informatie niet belangrijk zou zijn. Helemaal niet. Meer zelfs, het is absoluut noodzakelijk. Warme lucht die goed verkocht wordt, blijft niet meer dan warme lucht en leidt tot weinig blijvende impact.

Acceptatie bij je stakeholders

Mensen kennen hun vak, dus de kwaliteit zal in organisaties nooit een probleem zijn. Maar hoe boek je dan winst op de acceptatie? Hoe zorg je ervoor dat anderen bereid zijn hun schouders vol vertrouwen onder je project te zetten?

Met deze 6 tips kom je al een heel stuk verder:

Tip 1: onderzoek actief het perspectief van je stakeholder

Neem de tijd om te luisteren naar wat elke stakeholder te zeggen heeft. Onderzoek daarbij hun verwachtingen, zorgen en belangen. Door actief te luisteren verzamel je niet alleen meer input over hun perspectief, je demonstreert ook dat je hun visie belangrijk vindt. Deze vorm van respect leidt rechtstreeks tot meer acceptatie.

Tip 2: integreer hun input in je voorstellen

Iedereen die betrokken is bij het project stelt zich de vraag: ‘What’s in it for me?’ Stakeholders zullen slechts meegaan in je verhaal als het ook hen een stap verder brengt in wat voor hen belangrijk is. Acceptatie ontstaat dus in die mate dat je zichtbaar maakt dat je rekening houdt met de zorgen van de ander. Het begrijpen van hun perspectief is een eerste noodzakelijke stap, maar je zal ook moeten aantonen hoe jouw voorstellen een bijdrage leveren aan wat voor hen relevant is.

Tip 3: identificeer gemeenschappelijke doelen

Hoe tegenstrijdig meningen ook zijn, er zijn altijd wel overlappende deelgebieden waar we het wél eens zijn met elkaar. Misschien moet je er even naar zoeken. Misschien gaat het wel over een breder organisatiedoel dat op het eerste zicht niet rechtstreeks verbonden lijkt te zijn met je project. Het benadrukken van gedeelde belangen zal acceptatie bevorderen. Vertrek dus vanuit een win-win-win (de ander, de organisatie & mezelf) mindset waarin ieders doelen elkaar kunnen versterken.

Tip 4: betrek je stakeholders actief

Geef stakeholders zo snel mogelijk een stem in zowel de manier van werken als in het nemen van beslissingen. Door hen te betrekken bij het proces, zal hun gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid vergroten. Acceptatie zal dan bijna automatisch volgen, want wie gaat er nu in tegen beslissingen waar je zelf deel van uitmaakt?!

Tip 5: bouw aan vertrouwen

Stakeholders zullen pas meestappen in je verhaal als ze merken dat je de juiste intenties hebt en als ze ook merken dat je de capaciteiten hebt om die goede intenties waar te maken. Investeer tijd in het opbouwen van positieve relaties, zodat je met elk van hen kan werken vanuit bondgenootschap. 

Tip 6: Wees flexibel

Belangen en prioriteiten van stakeholders kunnen in de loop van het project kunnen veranderen. Sta dus open voor aanpassingen zodat je tegemoet kan komen aan nieuwe behoeften en inzichten. Het tonen van flexibiliteit zal de acceptatie bevorderen omdat je demonstreert dat je bereid bent rekening te houden met veranderingen.

Het bereiken van acceptatie bij diverse stakeholders vergt tijd, geduld en een sterke focus op effectieve communicatie en samenwerking. Het is een intensief proces, maar hoe meer je hierin investeert, hoe minder je doorheen het project voor verrassingen zal komen te staan.

Opleiding Stakeholdering

Stakeholdering is een aanpak die je helpt om je stapsgewijs te verdiepen in de leefwereld van je stakeholders. We leren je de vaardigheden om te ontdekken wat er op het spel staat voor elk van hen en geven je inzichten in wat hen in beweging brengt naar duurzame win-win engagementen.

Nieuwsgierig geworden? Schrijf je in op de training 'Stakeholdering' via ons open aanbod.

Meer weten over Stakeholdering?

In ons tweedaags programma leer je alles over het creëren van duurzame win-win-win engagementen in je professionele netwerk.