Verbindend Communiceren

Vanuit authenticiteit verbinden is vanuit transparantie spreken.

Trainer met veel kennis van zaken, die op de juiste momenten inspeelde op vragen van deelnemers en die duidelijke voorbeelden kon aanhalen
A.V. - Janssen

Dit herken je vast:

  • Je moet een moeilijke boodschap brengen, maar weet niet hoe eraan te beginnen zonder dat je de ander kwetst.
  • Je wil een medewerker aanspreken op zijn of haar gedrag. Maar hoe geef je in alle transparantie je boodschap mee, zonder dat de ander in de tegenaanval gaat.
  • Tijdens een gesprek wordt al snel duidelijk dat er een hele emotionele lading zit achter de mening van je collega. Hoe kan je hier in alle openheid naar luisteren en empathisch op reageren?

In elke professionele context komen moeilijke gespreksonderwerpen voor. Of je nu een collega wil aanspreken of feedback wil meegeven aan een medewerker, er zal altijd een zekere schroom zijn om de boodschap op een eerlijke manier mee te communiceren. Net omdat het onderwerp gevoelig kan liggen. 

Gebaseerd op het model van M. Rosenberg (Non-violent communication) gaan we stapsgewijs met je op zoek naar de oplossing voor dergelijke situaties. De kern: hoe kan je op een transparante manier zeggen wat je te zeggen hebt, zonder dat de ander zich bedreigd voelt. 

What's in it for you?

De training 'Verbindend Communiceren' focust zich op volgende elementen:

  • Wanneer spreken we van weerstand en welke niveaus zijn daarin te onderscheiden?
  • Wat zijn de moeilijkheden bij emotioneel beladen gesprekken en hoe ga je er mee om?
  • Hoe gebruik je 'verbindend communiceren' in de praktijk: Waarom kan je best starten vanuit neutrale observaties. Hoe hou je voeling met je eigen beleving en noden. Hoe formuleren je verzoeken die geen weerstand opwekken, maar aanzetten tot actie.

Dit wil ik!

We verzorgen deze training voorlopig niet in open aanbod. Ze kan wel via de in-house formule bij jullie georganiseerd worden.

Aanpak

  • Praktijkgericht: We starten vanuit je eigen situatie en bouwen stap voor stap naar een het model van 'Verbindend Communiceren', zodat je vanuit de praktijk inzichten krijgt die je relevante stappen vooruit helpen.
  • Voortraject: We prikkelen je leerproces ruim vóór de start van de training via een voorbereidende opdracht en reflectievragen.
  • Training: Deze training duurt 2 dagen. Een intensief traject dat bij voorkeur gespreid wordt georganiseerd.
  • Natraject: Je gaat naar huis met een uitgewerkt actieplan. Om de geleerde inzichten op het radarscherm te houden, word je door Kenaz tot 3 maanden na de training in je leerproces gestimuleerd. 

Hier krijg ik niet genoeg van...

Ok, we moeten het toegeven. Over interpersoonlijke vaardigheden valt heel wat te leren. Geen nood! We hebben nog verschillende andere trainingen die je kunnen interesseren.
Een perfect leerklimaat om vanuit samenwerking en realistische voorbeelden te werken aan persoonelijke noden.
D.F. - Biotalys
Testimonial 13
Testimonial 13
Interpersoonlijke vaardigheden

Essentiële Communicatievaardigheden

"Ga met de ander om zoals... zij wensen dat er met hen wordt omgegaan... en dus niet zoals je zelf behandeld wilt worden."
Interpersoonlijke vaardigheden

MBTI

Herkenning van de gelijkenissen. Begrip en waardering voor verschillen

Get sparked!

Stakeholdering vierkant
Stakeholdering vierkant
publicaties

Stakeholdering

Diplomatieke vaardigheden voor succesvolle projecten

Laat de vonk overslaan!

Heb je nood aan spreken vanuit transparantie en verbinding? Of zit je toch nog met andere prangende vragen?

We maken tijd voor je!