Stakeholder mapping: is elke stakeholder even belangrijk?

Doet iedere Stakeholder er toe
Doet iedere Stakeholder er toe

Niet elke stakeholder is even belangrijk

Niet geschoten is altijd mis… toch? Zou je denken. Tijd en energie zijn kostbaar in elke organisatie. De investeringen die we kunnen doen in onze werkrelaties zijn beperkt. Ons bord ligt vol met inhoudelijke taken en bepaalde verantwoordelijkheden. Dat is niet enkel voor ons zelf zo, maar ook voor iedereen waar we mee samenwerken. Je kan dus maar beter je pijlen richten op die stakeholders die echt van cruciaal belang zijn en daar je interventies op afstemmen.

Een inschatting maken over de belangrijkheid van elke stakeholder is een essentieel onderdeel van de ‘Target-fase’ binnen ons STAKE-model. Meer over de andere fases in onze blog ‘In 5 stappen naar duurzaam stakeholder engagement’


Gebruik de Mendelow-matrix in je stakeholderanalyse

Een waardevol hulpmiddel voor het prioriteren van je stakeholders, is de Mendelow-matrix. Deze zal toelaten onze stakeholders te categoriseren en hun impact op de organisatie te beoordelen. De matrix classificeert de stakeholders op basis van twee kritische factoren: Macht en belang.

Macht: verwijst naar de mate waarin een stakeholder in staat is om beslissingen te beïnvloeden of te sturen. Of, in hoeverre kunnen ze een kettingreactie veroorzaken bij andere stakeholders? Hou dus zeker ook rekening met onderlinge invloeds- en machtsverhoudingen

Belang: verwijst naar impact van een beslissing of uitkomst van het project op de stakeholder. Welk belang hebben zij bij dit project?

Let op! De inschatting die je hier maakt heeft betrekking op de huidige situatie. Uiteraard zullen rollen en verantwoordelijkheden doorheen het project veranderen. Daarom is het nuttig de twee factoren macht en belang op verschillende momenten in kaar te brengen.

Mendelow-matrix in de praktijk

De combinatie van de twee elementen macht en belang, geven je een idee over mogelijke strategieën om je stakeholders te benaderen. We onderscheiden 4 mogelijke categorieën:


Stakeholders met zowel veel macht als belang

Het zijn directieleden, senior managers, stakeholders die een actieve rol spelen bij besluitvorming en de mogelijkheid hebben een project te beëindigen als ze ontevreden zijn. In je beïnvloedingsstrategie hebben ze de hoogste prioriteit.

 • Betrek hen zo actief mogelijk. Geef hen bijvoorbeeld de rol van ambassadeur voor je project.
 • Zorg voor regelmatig overleg waarin je uitzoekt wat echt bovenaan hun prioriteitenlijst staat en waarin je zoveel mogelijk informatie deelt.
 • Vraag hun mening en demonstreer dat je dit meeneemt in je verdere stappen

Stakeholders met veel macht, maar weinig belang

Denk aan machtige stakeholder die slechts zijdelings betrokken zijn

 • Hou ze tevreden aangezien hun belang in een andere fase van het project kan wijzigen.
 • Wees selectief met je informatie: deel geen info waar ze niet op zitten te wachten.
 • Zet positieve gevolgen van genomen beslissingen in het licht.

Stakeholders met minder macht, maar wel veel belang

Denk bijvoorbeeld aan werknemers die geïmpacteerd zullen worden door de verandering.

 • Hou deze groep op de hoogte: nodig ze uit bij presentaties en geef hen toegang tot beschikbare informatie.
 • Betrek ze zo vroeg mogelijk aangezien ze op een later moment belangrijk worden in het implementatieproces.
 • Laat ze lobbyen bij stakeholders met veel macht. Ze hebben namelijk vaak creatieve ideeën of extra input.

Stakeholders met weinig macht en weinig belang

De groep die slechts heel onrechtstreeks betrokken is en het minst in staat is om een project te beïnvloeden.

 • In je aanpak hebben ze de laagste prioriteit. Je hoeft er dus geen specifieke tijd en energie in te investeren.
 • Vergeet ze niet, maar monitor ze zodat veranderende omstandigheden kunnen opgevangen worden.

De Mendelow-matrix is een krachtig hulpmiddel om het complexe landschap van stakeholders in kaart te brengen en de basis te leggen voor effectief stakeholder engagement. Het stelt je in staat om je inspanningen te richten op de juiste personen: de grootste investeringen voor degenen die de meeste invloed hebben en het grootste belang hebben. Anderzijds ook de belangen van andere stakeholders voldoende respecteren en in overweging nemen.

Leer de Mendelow-matrix toepassen tijdens onze training Stakeholdering

Leer je stakeholders inschatten en ontwikkel de vaardigheid om je strategieën daarop af te stemmen via ons open aanbod.

Meer weten over Stakeholdering?

In ons tweedaags programma leer je alles over het creëren van duurzame win-win-win engagementen in je professionele netwerk.