Essentiële Communicatievaardigheden

"Ga met de ander om zoals... zij wensen dat er met hen wordt omgegaan."

Een perfecte balans tussen theorie en praktijk, waardoor we de goed onderbouwde inzichten onmiddellijk konden toepassen tijdens oefeningen. Dit programma heeft me heel wat inzicht gegeven over mezelf en de persoonlijkheden van anderen.
Marie-Ambre, C. - Janssen

Dit herken je vast:

  • Je hebt doorheen de jaren je eigen communicatiestijl ontwikkeld. Voor sommige situaties blijkt deze prima te werken, in andere omstandigheden merk je toch dat je ergens op botst.
  • Je pakt een gesprek aan op de manier zoals jij het graag zou hebben. Je doet dat natuurlijk vanuit de beste intenties, maar toch blijkt je gesprekspartner een andere benadering nodig te hebben. 
  • Je ontmoet iemand en binnen de eerste 5 minuten heb je het gevoel dat je elkaar al jaren kent. Hoe komt het dan, dat dit veel minder het geval is bij een andere collega waar je al lange tijd mee samenwerkt?

In een professionele omgeving werk je nooit in isolement. De kwaliteit van je resultaten zal dus mee bepaald worden door anderen. Hoe je het ook draait of keert, het fundament hiervoor wordt gelegd in de manier waarop we met de ander interageren.

Effectieve communicatie als basis voor samenwerking - waarbij je kan inspelen op de situatie enerzijds, maar ook kan aanpassen aan de persoon tegenover ons - vormen de sleutel tot succes.

What's in it for you?

De balans tussen aandacht voor de ander en je eigen authenticiteit staat bij deze training centraal. Op het einde van het traject kan je volgende resultaten verwachten:

  • Inzicht in je eigen communicatiestijl en leren omgaan met andere communicatiestijlen
  • Je analyseert je eigen persoonlijkheidstype en wordt bewust welke de impact daarvan kan zijn op collega's
  • Persoonlijkheden van anderen leren inschatten en deze kennis in kunnen zetten tot effectievere communicatie. 

Dit wil ik!

We verzorgen deze training zowel in open aanbod als via de in-house formule

Inhoudelijke bouwstenen

De training is gebouwd rond twee kernelementen. Enerzijds kijken we naar de noodzaak om je communicatie aan te passen naar de situatie. Anderzijds werken we met persoonlijkheidstypes. We gaan hierin verder dan zelfinzicht en vertalen de de concepten naar praktische toepassingen, zodat je flexibeler kan omgaan met verschillende situaties en je communicatie kan aanpassen aan de persoon waarmee je op dat moment interageert. Alles met het uiteindelijke doel om samenwerkingen te optimaliseren.

Aanpak

  • Moeilijke situaties: het vertrekpunt van de training, zijn de uitdagingen waar je zelf tegenaan loopt. Stap voor stap analyseren we de situaties en zoeken we antwoorden op jouw vragen.
  • Voortraject: We prikkelen je leerproces ruim vóór de start van de training via video, reflectievragen en een 360° survey. 
  • Training: Deze training duurt 4 dagen. Een intensief traject dat bij voorkeur gespreid wordt georganiseerd.
  • Natraject: Je gaat naar huis met een uitgewerkt actieplan. Enkele weken na de laatste trainingsdag, heb je een individueel coachingsmoment met onze trainer. Om de geleerde inzichten op het radarscherm te houden, word je door Kenaz tot 3 maanden na de training in je leerproces gestimuleerd.

Hier krijg ik niet genoeg van...

Ok, we moeten het toegeven. Over interpersoonlijke vaardigheden valt heel wat te leren. Geen nood! We hebben nog verschillende andere trainingen die je kunnen interesseren.
Een programma vol eye-openers en vaardigheden die kunnen toegepast worden in de werk context.
Jie - Janssen
Testimonial 12
Testimonial 12
Interpersoonlijke vaardigheden

Verbindend Communiceren

Vanuit authenticiteit verbinden is vanuit transparantie spreken. Ook als het gaat om moeilijke boodschappen.
Interpersoonlijke vaardigheden

MBTI

Herkenning van de gelijkenissen. Begrip en waardering voor verschillen

Get sparked!

Stakeholdering vierkant
Stakeholdering vierkant
publicaties

Stakeholdering

Diplomatieke vaardigheden voor succesvolle projecten

Laat jouw vonk overslaan!

Krijg je ook goesting om aan je communicatie te werken? Extra verduidelijking nodig over één van de topics? Of zit je toch nog met andere prangende vragen?

We maken tijd voor je!